Szefowie Sztabu WP (1918-1939)

Sztab Generalny Wojska Polskiego

25.10.1918 – 15.11.1918 – gen. Tadeusz Rozwadowski
(z-ca ppłk Włodzimierz Zagórski)

16.11.1918 – 07.02.1919 – gen. Stanisław Szeptycki
(z-ca płk Adam Nieniewski)

07.02.1919 – 10.03.1919 – płk Stanisław Haller
(jako zastępca Szefa Sztabu) (?)

10.03.1919 – 25.07.1920 – gen. Stanisław Haller
(z-ca płk Mieczysław Kuliński – od 17.04.1919)

22.07.1920 – 01.04.1921 – gen. Stanisław Rozwadowski
(z-ca gen. Mieczysław Kuliński)

01.04.1921 – 09.06.1923 – gen. Władysław Sikorski
(z-ca ?)

09.07.1923 – 16.12.1925 – gen. Stanisław Haller
(z-ca gen. Edmund Kessler – od 02.06.1924)

16.12.1925 – 12.05.1926 – p.o. gen. Edmund Kessler
(p.o. z-cy gen. Józef Zając)

12.05.1926 – 15.05.1926 – Przewrót Majowy
strona rządowa – p.o. płk Władysław Anders
strona wojskowa – p.o. gen. Stanisław Burhardt-Bukacki

15.05.1926 – 28.06.1926 – p.o. gen. St. Burhardt-Bukacki
(z-ca ?)

28.06.1926 – 22.12.1928 – gen. Tadeusz Piskor
(z-ca ?)

Sztab Główny Wojska Polskiego

22.12.1928 – 02.12.1931 – gen. Tadeusz Piskor
(z-ca ?)

03.12.1931 – 05.06.1935 – gen. Janusz Gąsiorowski
(z-ca ?)

05.06.1935 – 31.08.1939 – gen. Wacław Stachiewicz
(z-ca gen. Tadeusz Malinowski)

Opracowanie własne na podstawie: Tadeusz Kmiecik, Sztab Generalny (Główny) Wojska Polskiego w latach 1918-1939, Słupsk 2005
(sygn. BN – II 2.553.574)