Obcokrajowcy w obronie Rzeczpospolitej

Najbardziej znanymi obcokrajowcami walczącymi w wojnie polsko-bolszewickiej są amerykańscy piloci-ochotnicy latający w Eskadrze Bojowej im. Tadeusza Kościuszki. (Ostatnio wydana została także książka pt. „Dług honorowy” opisująca dzieje eskadry). Jednak w końcu lipca 1920 r., kiedy to oddziały bolszewickie zbliżały się do Wisły szef sztabu, gen. Tadeusz Jordan Rozwadowski zgodził się także na werbunek obcokrajowców w szeregi Wojska Polskiego.

Postanowiono m.in. formować ochotnicze oddziały kozackie przy Wojsku Polskim z jeńców – kozaków kubańskich, dońskich i terskich. Wśród tych grup jeńców były wyraźne sympatie propolskie.

więcej na ten temat: Z. Karpus, Wschodni sojusznicy Polski w wojnie 1920 r., Toruń 1999
Inne Oblicza Historii: Jarosław Gdański, Kozacy, Rosjanie i Ukraińcy po stronie polskiej w wojnie 1920 r.

Nieznane są losy duńskiego oddziału ochotniczego pod dowództwem kapitana Palludana. Choć francuskie gazety w początkach sierpnia 1920 r. podawały informacje o wyruszeniu oddziału wyposażonego w mitraliezy Madsena w polskich źródłach nie ma o nim żadnych informacji.