Połączenie „Błękitnej Armii” z Wojskiem Polskim

Oddziały „Błękitnej Armii” generała Józefa Hallera przybywały do kraju transportami kolejowymi poprzez Niemcy. Pomiędzy 20 kwietnia a 9 czerwca 1919 r. przybyło z Francji około 70.000 żołnierzy. Rozpoczęto proces scaleniowy z Wojskiem Polskim: szeregi Armii opuścili obcokrajowcy oraz wielu ochotników z Ameryki. Dywizje (dotychczas na etatach francuskich) zostały przeorganizowane na strukturę trzybrygadową (dwie brygady piechoty i brygada artylerii) obowiązującą w 1919 r. w Wojsku Polskim.

Rozkazem Ministra Spraw Wojskowych Nr 168 Armia Polska we Francji została z dniem 1 września 1919 r. ostatecznie wcielona w szeregi Wojska Polskiego. Poszczególne pułki tej armii otrzymały kolejną numerację i nowe nazwy. Rozkaz ten ujednolicał również organizację, etaty, umundurowanie i uposażenie.
Organizacja Armii Polskiej we Francji / Numeracja w Wojsku Polskim:

1 Dywizja Strzelców / 13 Dywizja Piechoty:

XXV Brygada Piechoty
1 pułk strzelców –> 43 pułk piechoty
2 pułk strzelców –> 44 pułk piechoty
XXVI Brygada Piechoty
3 pułk strzelców –> 45 pułk piechoty
50 pułk piechoty

2 Dywizja Strzelców / 11 Dywizja Piechoty:

XXI Brygada Piechoty
4 pułk strzelców –> 46 pułk piechoty
5 pułk strzelców –> 47 pułk piechoty
XXII Brygada Piechoty
6 pułk strzelców –> 48 pułk piechoty
49 pułk piechoty

3 Dywizja Strzelców

7 pułk strzelców –> 49 pułk piechoty –> do 11 DP
8 pułk strzelców –> 50 pułk piechoty –> do 13 DP
9 pułk strzelców –> 51 pułk piechoty –> do 12 DP

6 Dywizja Strzelców / 12 Dywizja Piechoty:

XXIII Brygada Piechoty
51 pułk piechoty
10 pułk strzelców –> 52 pułk piechoty
XXIV Brygada Piechoty
11 pułk strzelców –> 53 pułk piechoty
12 pułk strzelców –> 54 pułk piechoty

7 Dywizja Strzelców (19, 20 i 21 pułki strzelców) została rozformowana. 4 Dywizja Strzelców gen. Żeligowskiego (działająca na południu Rosji) po przybyciu do kraju została przeorganizowana i otrzymała numer 10, natomiast żołnierze 5 Dywizji Strzelców płk. Czumy (Syberyjskiej) stanowili zalążek Brygady Syberyjskiej (1 i 2 pułki syberyjskie).