Pożar w koszarach 50 Pułku Piechoty


Pożar w koszarach na Górce
Pożar w koszarach 50 p. p. w Kowlu wybuchł 15 lutego 1931 r. Zapalił się budynek, w którym mieściła się spółdzielnia wojskowa, pomieszczenia orkiestry (szkoła muzyczna), mieszkania podoficerskie i częściowo koszary żołnierskie. Część budynku spaliła się. Akcję ratunkową prowadziła straż ogniowa przy pomocy wojska. Akcja jednak była bardzo utrudniona z powodu braku wody, którą później dowożono parowozami kolejowymi.

Źródło:
Żołnierz Polski, Warszawa, dnia 8 marca 1931 r., Rok XIII, nr 10, s. 244

Pożar w koszarach 50 p.p.
KOWEL, 16.2. — Wczoraj o godz. 0.30 z niewiadomej przyczyny wybuchł pożar w koszarach 50 p.p. w Kowlu. Zapalił [—] [mie]ściła się spółdzielnia wojskowa, [—szkoła mu ściła się spółdzielnia wojska,—] szkoła muzyczna, mieszkania podoficerskie i częściowo koszary żołnierskie.
Spaliła się część budynku. Akcję ratunkową prowadziła straż ogniowa przy pomocy wojska. Prowadzenie akcji utrudniał brak wody, którą później dowożono parowozami kolejowemi. Pożar ugaszono całkowicie o godz. 17-ej.

Źródło:
Polska Zbrojna, Warszawa, dnia 17 lutego 1931 r., Rok 10 (i.e. 11), nr 47, s. 2