Dary Polskiego Białego Krzyża

3625/L.t. Mund. Rozporządzenie M. S. Wojsk. Dep. VII. Intendentury L. 6512/22. W. M. I. z 3/II.1922 r. podaję do wiadomości i zastosowania się:
Na skutek interwencji Polskiego Białego Krzyża wyjaśniam, że dary uskutecznione przez tę Instytucję na rzecz poszczególnych żołnierzy, którzy kwitują ich odbiór z P.B.K. swojem indywidualnem stwierdzeniem winne być traktowane, jako ich prywatna własność.
Odbieranie zatem od żołnierzy wspomnianych darów, względnie (w razie ich utraty), ściąganie jakichkolwiek należytości, jest niewłaściwe, jako sprzeczne z intencją ofiarodawcy.

Źródło: Dziennik Rozkazów Dowództwa Okręgu Korpusu nr 8, 1922, R. 4, nr 21, poz. 10 z 18 lutego 1922 r.