Archive for the ‘PBK’ Category

Z działalności PBK w Bydgoszczy

poniedziałek, Lipiec 18th, 2016

Nabożeństwo żałobne.
Staraniem Polskiego Białego Krzyża odbędzie się w sobotę dnia 20 bm. [20 stycznia 1934 r.] o godz. 9-tej rano w kościele farnym uroczyste nabożeństwo żałobne za spokój duszy ś. p. Heleny Paderewskiej, założycielki Polskiego Białego Krzyża. (więcej…)

Zakres nauczania szeregowych

piątek, Marzec 11th, 2016

16363/III. Wobec:
1. dużego procentu analfabetów wśród wcielonych ostatnio rekrutów;
2. braku oficerów w oddziałach — przymusowe nauczanie żołnierzy (instrukcja O. 20/1921, o przymusowem nauczaniu żołnierzy) normuję od 15. maja r.b. następująco: (więcej…)

Dary Polskiego Białego Krzyża

piątek, Marzec 11th, 2016

3625/L.t. Mund. Rozporządzenie M. S. Wojsk. Dep. VII. Intendentury L. 6512/22. W. M. I. z 3/II.1922 r. podaję do wiadomości i zastosowania się:
Na skutek interwencji Polskiego Białego Krzyża wyjaśniam, że dary uskutecznione przez tę Instytucję na rzecz poszczególnych żołnierzy, którzy kwitują ich odbiór z P.B.K. swojem indywidualnem stwierdzeniem winne być traktowane, jako ich prywatna własność.
Odbieranie zatem od żołnierzy wspomnianych darów, względnie (w razie ich utraty), ściąganie jakichkolwiek należytości, jest niewłaściwe, jako sprzeczne z intencją ofiarodawcy.

Źródło: Dziennik Rozkazów Dowództwa Okręgu Korpusu nr 8, 1922, R. 4, nr 21, poz. 10 z 18 lutego 1922 r.

Stabrowska Halina

poniedziałek, Maj 11th, 2015

bildeStabrowska ze Schmidtów Halina, pseud. i przybrane nazwiska: Pani Marta, Maria, Wita, Kolno, Frau Peters, In Peters, Halina Kocurska, Halina Lechicka, Wanda Żuchowska, Halina Żurowska (1901–1943), szef Wydziału Legalizacji Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej, kurierka i sekretarka Komendanta Obszaru Zachodniego Armii Krajowej. Ur. 11 IV w Środzie Wielkopolskiej, była córką Telesfora Schmidta, rolnika i budowniczego, prezesa miejscowego «Sokoła», powstańca wielkopolskiego, oraz Zofii z Woźnych.
(więcej…)

Co robi Polski Biały Krzyż

czwartek, Maj 7th, 2015

Najważniejszym celem Polskiego Bia­łego Krzyża jest wydajna współpraca z wojskiem nad zwalczaniem analfabetyzmu, czego najlepszym obrazem są zastę­py żołnierzy, opuszczająca co roku szeregi
wojska z ukończoną szkołą początkową.
Polski Biały Krzyż współpracuje w tej dziedzinie z dowódcami oddziałów wychowuje i przygotowuje zastępy ideowo nastawionych i odpowiednio wykwalifikowanych ludzi, którzy potrafią pomóc pp. oficerom i podoficerom w nauczaniu żoł­nierza i wyrabianiu na dobrego obywatela kraju.
Polski Biały Krzyż prowadzi świetlice, gdzie żołnierz zaraz po przyjściu do wojska znajduje ciepio rodzinne, estetyczne otoczenie, opiekę, wytchnienie po ciężkiej pracy, godziwą rozrywkę, dobrą popularną pogadankę, muzyką, radjo i kino.
Polski Biały Krzyż prowadzi bibljoteki, dobiera odpowiednie książki, rozbudza zamiłowanie do czytania ich, tak, żeby książka stała się nieodstępnym towarzyszem nawet po opuszczeniu szeregów wojska, co jest rzeczą niezmiernej wagi, gdyż zapobiega wpadaniu w powtórny analfabetyzm.
Polski Biały Krzyż organizuje kursy rolnicze, ogrodnicze, pszczelnicze, pólka doświadczalne, szczególnie pożyteczne dla żołnierzy ze wsi i dające moc korzyści w późniejszej pracy na roli. Pogadanki zaś i poruszane w nich zagadnienia z różnych dziedzin życia i nauki przydają się żołnierzowi tak ze wsi, jak z miasta.
Polski Biały Krzyż prowadzi widowiska żołnierskie, chóry, które dają wiele przyjemności i radości po pracowicie spę­dzonym dniu, nie mówiąc o wycieczkach, które uczą żołnierza poznawać kraj rodzinny, pozwalają podziwiać najpiękniejsze jego zakątki, na nowo zbudowane miasta, ośrodki przemysłowe i wielkie pamiątki naszej przeszłości. Są one nieocenione, jeśli wziąć pod uwagę że wię­kszość żołnierzy nie ma już nigdy sposobności,aby widzieć coś poza swoim terenem.
I wreszcie Polski Biały Krzyż organinizuje opiekę nad poborowymi, stwarzając im placówki w rodzaju świetlic, gdzie niema dostępu ani alkohol, ani agitator, ani inne wpływy.

Źródło: Krotoszyński Orędownik Powiatowy, rok 61, nr 19, środa 4 marca 1936 r., s. 2

Kierski Feliks, Podręczna encyklopedia pedagogiczna. T. 2, N-Ż, Lwów 1925, Hasło: Polski Biały Krzyż, s. 401-402.

Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza

wtorek, Sierpień 26th, 2014

Celem działania Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza, które było kontynuatorem pracy prowadzonej przez Polski Biały Krzyż, była mobilizacja społeczeństwa do pomocy żołnierzom i ich rodzinom (w rożnych formach) oraz opieka nad zwalnianymi z wojska rezerwistami.

W Bydgoszczy powstał oddział TPŻ, którego zarząd ukonstytuował się w składzie:
– Zygmunt Fol – przewodniczący
– Irena Skarżyńska – zastępca przewodniczącego
– Zofia Grudowska – sekretarz
– Leon Rudolf – skarbnik

W roku 1950 Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza zostało przemianowane na Ligę Przyjaciół Żołnierza, której kontynuatorką od 1962 r. jest Liga Obrony Kraju.

źródło: J.Bart./BydPRW45/32

Drobne

piątek, Październik 25th, 2013

Zwrot zarekwirowanych rowerów.
Rowerzyści, którym zarekwirowano w dniu 24 bm. na Placu Piastowskim rowery, mogą zgłaszać się po ich odbiór na wartowni koszar pułku „Dzieci Bydgoskich” przy ul. Warszawskiej.

Dary i kwiaty dla żołnierzy
Odchodzących do wojska rezerwistów niechaj żegnają dowody pamięci i miłości społeczeństwa. Kwiaty, papierosy, słodycze, chleb, bułki, wędliny, owoce przyjmuje sekretariat Polskiego Białego Krzyża, ul. Słowackiego 3, od godz. 8-20. Tamże zbiórka dewocjonaliów.

KB 1939/200/9 (01.09.)

Polski Biały Krzyż 1919-1921

środa, Czerwiec 19th, 2013

O początkowym okresie działalności PBK (i jego strukturach) można dowiedzieć się z książki Józefa Orłowskiego „Helena Paderewska: na piętnastolecie Jej pracy narodowej i społecznej 1914-1929. Cz.2: Polski Biały Krzyż dla opieki nad żołnierzem polskim.”, wydanej w 1929 r.
(więcej…)

Polski Biały Krzyż 1925

środa, Czerwiec 19th, 2013

Stsraniem Zarządu Głównego PBK w 1925 r. wydano Kalendarzyk „Rok Polski 1925” z rysunkami prof. Stanisława Noakowskiego, dziekana Politechniki Warszawskiej
(więcej…)

Okręg lwowski P.B.K.

czwartek, Maj 9th, 2013

Walne zebranie członków P.B.K.
Okręg lwowski Polskiego Białego Krzyża, stowarzyszenia wyższej użyteczności, odbył w dniu wczorajszym doroczne zwyczajne Walne Zgromadzenie, w świetlicy PPW przy ul. Słowackiego 1. Zebranie zagaił prezes okręgu dyr. Dominik Moszoro. (więcej…)