Święto 50 pułku piechoty

2_f_copy26 Dzisiaj jest 11 maja – dzień święta pułkowego wyznaczonego na pamiątkę powrotu 8 Pułku Strzelców Polskich (Armia gen. Hallera) do Ojczyzny. Tego dnia w 1919 r. eszelony Pułku przekroczyły granicę niemiecko-polską.
W 1929 r. odsłonięto na dziedzińcu koszarowym pomnik z inskrypcją umieszczoną na tablicy „Bohaterom 50-go Pułku Piechoty Strzelców Kresowych Poległym w Walce za Ojczyznę”.
Wieczorem dnia poprzedniego odbywały się uroczyste capstrzyki z odczytywaniem apelu poległych. W wojnie polsko-bolszewickiej poległo ponad 600 żołnierzy (być może nawet dwa razy więcej). W drugiej wojnie światowej liczba poległych, zamordowanych, zmarłych w niewoli i na zsyłce może być jeszcze wyższa.
Cześć ich pamięci!

Zdjęcie z drugiej połowy lat 30.