Nowe noty szkolne

Z rokiem szkolnym 1923-24 wprowadza Ministerstwo W. R. i O. P. [Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego] we wszystkich szkołach państwowych, publicznych i prywatnych, z prawem publiczności następujące cztery oceny postępów: 1) bardzo dobry; 2) dobry; 2[3]) dostateczny; 4) niedostateczny, oraz następującą skalę sprawowania się uczniów: 1) bardzo dobry; 2) dobry; 3) odpowiedni; 4) nieodpowiedni.
Na pracach pisemnych oraz świadectwach należy stopnie te wypisywać słowami a nie cyframi.
(24.08.1923)