15-lecie 15 DP

Pokłosie uroczystości wojskowych.

Zgodna współpraca wszystkich czynników dała wspaniałe rezultaty.

(hak) Wszyscy, którzy z różnych stron kraju przybyli na ostatnie uroczystości wojskowe do Bydgoszczy, stwierdzają zgodnie, że miały one przebieg wprost wspaniały. Przyczyniło się do tego stanowisko całego społeczeństwa, tych szarych tłumów ludności cywilnej, które dały manifestacyjny wyraz w swoim uczuciom w stosunku do armji. Continue reading

15-lecie 15. Dywizji Piechoty w 1934 r.

Dowódca 15 dywizji dziękuje społeczeństwu i władzom
W związku z uroczystością piętnastolecia 15 dywizji piechoty, (jaka miała miejsce w dniu 16 i 17 czerwca br., poczuwam się do obowiązku podziękować tą drogą tym wszystkim instytucjom i organizacjom, które przez okazaną współpracę przyczyniły się do zmontowania święta w najdrobniejszych szczegółach, co znalazło wyraz w słowach obecnego na święcie przedstawiciela p. Prezydenta R. P., inspektora armji, gen. dyw. A. Osińskiego. Continue reading

Pantograwiura w kartografii

W technice wykonywania map 1:100.000 i 1:300.000 wpro­wadzono w 1932 r. pantograwiurę na płytach cynkowych, w celu lepszego niż dotychczas wykonania druku błękitnego, jako tła do oryginalnego rysunku sytuacji. Do tego czasu druki błękitne wy­konywane były za pomocą fotoreprodukcji unacześnianych map dawnych, zmniejszonych do odpowiedniej skali. Continue reading

WIG – zarys historii

Z chwilą powstania Instytutu Wojskowo-Geograficznego w 1919 r., w jego składzie utworzono dwie niezależne komórki: Wydział Kartograficzny kierowany przez ppłk Zdzisława Jaworskiego i Zakład Reprodukcyjny, pod kierownictwem mjr. Zyg­munta Tymkowa. Continue reading