Archive for Marzec, 2009

Etaty oficerskie w Wojsku Polskim 1919-1920

piątek, Marzec 27th, 2009

„Ustawa o ustaleniu starszeństwa i nadaniu stopni oficerskich w Wojsku Polskiem” przewidywała następujące etaty oficerskie dla dowódców pododdziałów i jednostek WP w latach 1919-1920: (więcej…)

Kadra oficerska 59. Pułku Piechoty (1939)

piątek, Marzec 27th, 2009

dowódca – płk Mirgałowski Bolesław
I z-ca dowódcy – ppłk dypl. Talikowski Michał
adiutant – kpt. Mozirer Marian Józef
(więcej…)

Kadra oficerska 61. Pułku Piechoty (1939)

piątek, Marzec 27th, 2009

dowódca – ppłk Sobolta Franciszek Hugo
I z-ca dowódcy – ppłk Wyzina Józef Władysław
adiutant – mjr Czarnocki Janusz
(więcej…)

Obsada stanowisk w 16. Dywizji Piechoty (1939)

czwartek, Marzec 26th, 2009

Etaty pokojowe według Rocznika Oficerskiego 1939
(więcej…)

Obsada stanowisk w 13. Dywizji Piechoty (1939)

czwartek, Marzec 26th, 2009

Etaty pokojowe według Rocznika Oficerskiego 1939
(więcej…)

Obsada stanowisk w 15. Dywizji Piechoty (1939)

czwartek, Marzec 26th, 2009

Etaty pokojowe według Rocznika Oficerskiego 1939
(więcej…)

Nagrody 15. Wrocławskich Targów Książki Naukowej

czwartek, Marzec 26th, 2009

Muszę się pochwalić. Dostałem nagrodę. A właściwie książka, którą zaprojektowałem została nagrodzona podczas 15. Wrocławskich Targach Książki Naukowej w konkursie na „najtrafniejszą szatę edytorską książki naukowej”.
(więcej…)

15-lecie 15 DP

niedziela, Marzec 22nd, 2009

Pokłosie uroczystości wojskowych.

Zgodna współpraca wszystkich czynników dała wspaniałe rezultaty.

(hak) Wszyscy, którzy z różnych stron kraju przybyli na ostatnie uroczystości wojskowe do Bydgoszczy, stwierdzają zgodnie, że miały one przebieg wprost wspaniały. Przyczyniło się do tego stanowisko całego społeczeństwa, tych szarych tłumów ludności cywilnej, które dały manifestacyjny wyraz w swoim uczuciom w stosunku do armji. (więcej…)

15-lecie 15. Dywizji Piechoty w 1934 r.

niedziela, Marzec 22nd, 2009

Dowódca 15 dywizji dziękuje społeczeństwu i władzom
W związku z uroczystością piętnastolecia 15 dywizji piechoty, (jaka miała miejsce w dniu 16 i 17 czerwca br., poczuwam się do obowiązku podziękować tą drogą tym wszystkim instytucjom i organizacjom, które przez okazaną współpracę przyczyniły się do zmontowania święta w najdrobniejszych szczegółach, co znalazło wyraz w słowach obecnego na święcie przedstawiciela p. Prezydenta R. P., inspektora armji, gen. dyw. A. Osińskiego. (więcej…)

Na Święto 15-tej Dywizji

niedziela, Marzec 22nd, 2009

Oto Dywizja piętnasta.
Oto Bydgoskie są Lwy — (więcej…)

Organizacja Wojsk Wielkopolskich

wtorek, Marzec 17th, 2009

W początkowym okresie Powstania Wielkopolskiego nie występowały związki taktyczne. Dopiero w ramach konsolidacji frontów łączono poszczególne kompanie i bataliony w pułki, a dowództwa okręgów pełniły także funkcje dowództw frontu (dywizji)
(więcej…)

Zadzwoń do wojska

poniedziałek, Marzec 16th, 2009

Najważniejsze numery telefonów w bydgoskim garnizonie w roku 1934 to:
(więcej…)

11 Dywizja Piechoty w bitwie warszawskiej

poniedziałek, Marzec 16th, 2009

W marcu 1920 r. z dywizji oddano 49 pp do nowopowstającej 18 Dywizji Piechoty (został połączony z 65 pułkiem piechoty). W lipcu 1920 r. dywizja podczas walk odwrotowych nad Niemnem poniosła wysokie straty.
(więcej…)

Pantograwiura w kartografii

poniedziałek, Marzec 16th, 2009

W technice wykonywania map 1:100.000 i 1:300.000 wpro­wadzono w 1932 r. pantograwiurę na płytach cynkowych, w celu lepszego niż dotychczas wykonania druku błękitnego, jako tła do oryginalnego rysunku sytuacji. Do tego czasu druki błękitne wy­konywane były za pomocą fotoreprodukcji unacześnianych map dawnych, zmniejszonych do odpowiedniej skali. (więcej…)

WIG – zarys historii

poniedziałek, Marzec 16th, 2009

Z chwilą powstania Instytutu Wojskowo-Geograficznego w 1919 r., w jego składzie utworzono dwie niezależne komórki: Wydział Kartograficzny kierowany przez ppłk Zdzisława Jaworskiego i Zakład Reprodukcyjny, pod kierownictwem mjr. Zyg­munta Tymkowa. (więcej…)