65 pułk piechoty

65. Starogardzki Pułk Piechoty
W ramach kadr formowanych dla dywizji strzelców pomorskich, powstał w październiku 1919 roku w miasteczku Pakość koto Torunia zawiązek 65. starogardzkiego pułku piechoty. W pierwszej połowie stycznia 1920 roku w nowym miejscu postoju Pułku w Mogilnie został zorganizowany I batalion. Po objęciu Pomorza wcielono do Pułku, jako batalion II, samodzielny batalion straży ludowej z Gniewa. Równocześnie organizował się w Tucholi III batalion. Dnia 5 marca J920 roku Pułk stojąc podówczas w Starogardzie, otrzymał swoją dzisiejszą nazwę – 65. starogardzki pułk piechoty. Continue reading

58 pułk piechoty

58. Pułk Piechoty
58 pułk piechoty przemianowano w dniu 7 stycznia 1920 roku z 4. pułku strzelców wielkopolskich, który powstał w ciągu kwietnia 1919 roku w Gnieźnie. Był on sformowany z trzech wielkopolskich batalionów powstańczych, zorganizowanych na przełomie grudnia 1918 i stycznia 1919 roku w Budzyniu, Gnieźnie, Rogoźnie, Szubinie, Wągrowcu i Wrześni oraz jednej kompanii poznańskiej. Continue reading

60 pułk piechoty

60. Pułk Piechoty Wielkopolskiej
60 pułk piechoty wielopolskiej swą dzisiejszą nazwę otrzymał w dniu 7 stycznia 1920 roku. Do tego czasu występował on, jako 6. pułk strzelców wielkopolskich. Dzieje tego Pułku były następujące: W pierwszych dniach stycznia 1919 roku powstają w miastach i osiedlach ziemi poznańskiej oddziały powstańcze, które wkrótce zorganizowały się w kompanie. W połowie stycznia 1919 roku z kompanij w Kościanie, Gostynie, Śremie, Śmiglu i innych znajdujących się w pobliżu, utworzono południowo-zachodnią grupę frontu wielkopolskiego, która otrzymuje nazwę „Grupa Leszno”. Continue reading

67 pułk piechoty

67. Pułk Piechoty
Swą dzisiejszą nazwę otrzymał 67. pułk piechoty w dniu 9 lutego 1920 roku. Poprzednio występował on pod nazwa 9. pułku strzelców wielkopolskich. Dzieje tego Pułku są następujące. Powstanie Wielkopolskie, które wybuchło w dniu 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu, i rozszerzyło się momentalnie na prowincję. W miasteczkach, wsiach i osiedlach tworzą się samorzutnie oddziały powstańcze, które wkrótce przemianowano na kompanie. W dniu 27 kwietnia 1919 roku z kompanij poznańskich, czarnkowskich, kcyńskiej, pakoskiej, wrzesińskiej, trzemeszyńskiej i innych sformowano 9. pułk strzelców wielkopolskich. Continue reading