Dekalog polskiego żołnierza

W przedwojennej prasie wojskowej pojawiały się różne rady i informacje formujące żołnierza polskiego jako świadomego obywatela. Jednym z takich tekstów jest na pewno dziesięć przykazań wojskowych, które każdy żołnierz znać powinien, które znalazłem w tygodniku z 1922 r. Continue reading

Na poświęcenie sztandaru 73. p. p.

Żołnierzu! otóż dziś na znak
Za męstwo twoje i na chwałę
Zwycięskich dni, gdyś w bojów szlak
Piersią swą wrogów parł nawałę,
Pułkowe dzierżysz dzisiaj godło,
Po które wróg już dłonią podłą
Nie sięgnie, by je zedrzeć w pył,
Bo póki starczy krwi i sił
Za Wolność, Honor i za Wiarę,
Ty twardo staniesz pod sztandarem.
Continue reading

Odznaka pamiątkowa 62 Pułku Piechoty

Odznaka o wymiarach 49 x 49 mm w kształcie krzyża maltańskiego pokrytego białą emalią, jako element cnoty, męstwa i ofiarności stanu żołnierskiego złożonego na ołtarzu ojczyzny, ma na środku tarczę granatową ze złotą cyfrą pułku i złotą obwódką. Odznaki były wykonywane w dwóch wersjach: oficerskiej (emaliowanej) i żołnierskiej. Do 1939 r. nadano około 10.000 odznak. Continue reading