Archive for Grudzień, 2010

50 pułk strzelców kresowych

piątek, Grudzień 31st, 2010

W ostatnich dniach grudnia 1918 roku powstaje na ziemi italskiej, w La Mandria di Chivasso spośród ochotników Polaków, byłych jeńców z armii austriackiej, Pułk polski imienia Francesco Nullo. (więcej…)

Polegli w wojnie polsko-bolszewickiej, cz.1

piątek, Grudzień 31st, 2010

Pochowani na Cmentarzu Wojskowym – Powązki w Warszawie (więcej…)

Jak Węgry wypowiadały wojnę Stanom Zjednoczonym

piątek, Grudzień 31st, 2010

Poniższy fragment otwiera książkę Krzysztofa Vargi „Gulasz z Turula”. Książka naprawdę warta przeczytania traktuje o madziarskiej melancholii, doskonałej kuchni, samobójstwach, absurdach… (więcej…)

…i wogóle… przysięga wojskowa w latach 1918-1939

piątek, Grudzień 31st, 2010

Ostateczny tekst roty przysięgi w Wojsku Polskim został ustalony w 1924 r. Jednak w okresie poprzedzającym uchwalenie Ustawy z 18 lipca 1924 r. o podstawowych obowiązkach i prawach szeregowych Wojska Polskiego obowiązywały także inne teksty składane przez żołnierzy zależne od czasu a nierzadko od miejsca wstąpienia do wojska. (więcej…)

Dekalog polskiego żołnierza

czwartek, Grudzień 30th, 2010

W przedwojennej prasie wojskowej pojawiały się różne rady i informacje formujące żołnierza polskiego jako świadomego obywatela. Jednym z takich tekstów jest na pewno dziesięć przykazań wojskowych, które każdy żołnierz znać powinien, które znalazłem w tygodniku z 1922 r. (więcej…)

Na poświęcenie sztandaru 73. p. p.

niedziela, Grudzień 19th, 2010

Żołnierzu! otóż dziś na znak
Za męstwo twoje i na chwałę
Zwycięskich dni, gdyś w bojów szlak
Piersią swą wrogów parł nawałę,
Pułkowe dzierżysz dzisiaj godło,
Po które wróg już dłonią podłą
Nie sięgnie, by je zedrzeć w pył,
Bo póki starczy krwi i sił
Za Wolność, Honor i za Wiarę,
Ty twardo staniesz pod sztandarem.
(więcej…)

Poświęcenie i wręczenie sztandaru 73. p. p. w Kepnie.

niedziela, Grudzień 19th, 2010

Obywatelstwo miasta i powiatu kępińskiego, chcąc okazać wdzięczność za trudy żołnierz polskiego i zarazem zadzierżgnąć silne węzły między swoim żołnierzem i ludnością postanowiło ofiarować 73. p. p. sztandar, którego poświęcenie i wręczenie pułkowi nastąpiło w środę dnia 4. stycznia 1922 r. (więcej…)

Dowódcy 15 DP

czwartek, Grudzień 16th, 2010

(więcej…)

Odznaka pamiątkowa 62 Pułku Piechoty

środa, Grudzień 15th, 2010

Odznaka o wymiarach 49 x 49 mm w kształcie krzyża maltańskiego pokrytego białą emalią, jako element cnoty, męstwa i ofiarności stanu żołnierskiego złożonego na ołtarzu ojczyzny, ma na środku tarczę granatową ze złotą cyfrą pułku i złotą obwódką. Odznaki były wykonywane w dwóch wersjach: oficerskiej (emaliowanej) i żołnierskiej. Do 1939 r. nadano około 10.000 odznak. (więcej…)

Obiekty wojskowe w Bydgoszczy…

sobota, Grudzień 11th, 2010

…na starej widokówce i fotografii
(więcej…)