Kożuchowscy z Niesieckiego

Kożuchowski, herbu Doliwa, w różnych województwach rozrodzeni: gniazdo jednak tego domu pierwsze jest Kożuchów w Czerskiej ziemi, sześć mil od Czerska: z których Kazimierz w roku 1697. dziedzic na tymże Kożuchowie, kwitnął.
Stanisław Kożuchowski, żona jego Dorota Majowna z kasztelanki Sieradzkiej spłodzona 1622. Epithalam. Matthiae Jacussov.
Alexander podstarości i sędzia grodzki Krakowski 1622.
Stanisław stolnik Kaliski z sejmu komissarz do pogranicznych od Szląska dyfferencyi 1667. Const. f. 21.
Alexander cześnik Wieluński, którego syn Mikołaj 1701.
Stanisław brat Alexandra cześnik także Wieluński, którego syn Alexander; był potem ten Stanisław podczaszym tamże 1704.
Michał Adam Kożuchowski archidyakon Chełmski, proboszcz Sieniński, sekretarz królewski Doliwczyk 1687.
N. chorąży Krakowski 1688. dobroczynny na kollegium Krakowskie u S. Piotra.
N. Kożuchowska Białogłowskiego, druga Kazimierza Dunina, małżonki.
Wojciech i Jan w Sendomierskiem 1632.

Stanisław Kożuchowski stolnik Kaliski, prawa koronne od roku 1550. do r. 1729. zebrał i do druku podał. — W roku 1778.
Franciszek cześnik Kaliski. — Krasicki.

Kożuchowski, herbu Roch albo Pierzchała, w ziemi Warszawskiej, Jędrzej 1632. r. Marcin podczaszy Drohicki, miał za sobą Annę Glinczankę, z której synów dwóch, Karol sterilis i Stanisław, ten najprzód miał za sobą Głębocką, po niej Szandyrowska, synowie jego, Józef, Alexander i Jan Stanisław pisarz Skarbowy 1632. Jan łowczy Podlaski. Jednaż ich dzielnica z Zaboklickiemi.

Osady zaginione na Ziemi łukowskiej


Osady zaginione historycznego województwa lubelskiego (część północna)

4. Andrzejów
10. Biadaczówka
26. Borki Gize
28. Borzymy
42. Budzyń [radzyński]
53. Chrusty
57. Cieszkowizna
65. Czepiele
66. Czerwone Role
80. Feliksówka [bialska]
89. Gołaczówka
96. Gradowiec
105. Iwanów Dobki
106. Iwanów Kościesze
107. Iwanów Przewary
109. Jagodne
115. Jedwi
116. Jeleniecka Wola
122. Karmanówka
124. Kąt Łuczyński
129. Kijki
137. Kopcie
142. Koziestany
144. Kozirynek Stary
145. Kozirynek Nowy
146. Kozły (Żyłki)
149. Krasusza Marcinowięta
151. Krętnica
163. Łapiguz
165. Ługi Gołacze
166. Ługowa Wola
168. Maćkowięta
182. Mała Olszewnica
195. Nadwitnie
202. Obelniki
211. Opatki
213. Oprza
221. Oty
230. Piaski [część Kolonii Lipniak]
255. Poważe
262. Radomyśl Sędki
263. Radzików Święski
270. Rozwadów
271. Rozwadów Majnoty
277. Ruda Siedlce
279. Ruda (Wiszniów)
299. Sochacz
302. Stara Wieś [siedlecka]
308. Szaniawy Gzary
309. Szaniawy Ryndy
310. Szaniawy Salomony
311. Szczepanki
314. Szczygły Dębniaki
319. Tchórzew Rogale
320. Tchórzewek
322. Trzcianka
327. Wielgórz Bajce
346. Wola Kąkolewska
350. Wola Krasowska
361. Wola Sarnowska
372. Wola Zembrowa
373. Wola Żabikowska
375. Wójtostwo
376. Wólka [koło Kozirynku]
394. Zamek
397. Zawady
406. Żaki Krasusza
408. Żurawiniec

Karwów w ziemi łukowskiej

KARWÓW (1414 n. Caruow) 9 km NE od Łukowa, powiat łukowski.

1. Parafia:
do 1430 Łuków,
od 1430 Trzebieszów (Litak 63-4).
2. Granice:
1504 z Rudą i Trzebieszowem (ŁP 35-6).
1512 z Rogalami, Rudą, Popławkami, Szaniawami (ŁP 1, 4-6).
1510 z Celinami (graniczyły „pod Karowowny grunt”).
3. Własność szlachecka
1414 pani Świętochna z Karwowa (ZL V 93).
1418 2 szlachty bez kmieci (ZDM I 328).
1425 Dziersław z Karwowa burgrabia łukowski (L 1661, 60).
1431 Adam z Karwowa (ZL II 292).
1444 Mikołaj z Karwowa (ZDM VIII 2497).
1475 Dziersław Karwoszky (ZL IX 65).
1531-3 szlachta bez kmieci, pobór z części Jakuba i Jana Mściszków 1/2 ł., Piotra Golanowicza 1/4 ł., Mikołaja, Jana, Macieja, Mikołaja Synowca zw. Szwądrowye 1/2 ł., Jana Andrzejowicza 1/4 ł., Piotra i Mikołaja Golana 1/4 ł., Jana, Stanisława, Jakuba Wierzchowskich 1/4 ł., Leonarda i Eliasza Golanów oraz in. 1/2 ł., Markowej wdowy 1/4 ł. (RP).
5. Dziesięcina:
1418 plebanowi w Łukowie (ZDM I 328).
1529 z całej wsi 4 grzywny. wikariuszom w Trzebieszowie (LR 423).

Źródło: Dzieje Lubelszczyzny. Tom III. Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu, oprac. Stanisław Kuraś, Warszawa 1983, s. 95-96

RP: Rejestry poborowe województwa lubelskiego.
Rejestr z r. 1531: wyd. A. Pawiński, Polska XVI w. pod względem geograficzno-statystycznym opisana, t. IV, Warszawa 1886.
Rejestr z r. 1533: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Skarbu Koronnego I, t. 33, k. 181-289.

1531-1533
Do parafii Łuków należą: Czerśl, Dębowica, Dminin, Domaszownica, Gołaszyn, Gostchorza, Jastrzębie, Jedwy, Jeziory, Kosiorki, Krasusa, Krynka, Lawki, Lazy, Nurzyna, Role, Ryżki, Sąciaszka, Strzyżów, Świdry Małe i Wielkie, Szczygły, Turzerogi, Wola, Zalesie, Zarzecze.
Do parafii Trzebieszów należą: Celiny, Jurki, Karwów, Kąkolewnica, Kurów, Leszczanka, Mościska, Olszownica, Płody, Popławy, Rogale, Szaniawy, Szczepanki, Wierzejki, Wola Smolna, Wola Kąkolowska, Wylamy, Wysokinin.
Do parafii Ulan należą: Bedlne, Domanin, Kłębów, Krasów, Paskudy, Rozwadów, Sędki, Stok, Strzyszów, Sobole, Wierzchowiny, Wola Chomejowa, Wola Krasowska, Zakrzów, Zarzecze.

Dekanat łukowski w XVI–XVIII w.

Ziemia łukowska ukształtowała się w ramach najpierw księstwa krakowskiego i sandomierskiego, województwa sandomierskiego, a następnie, od 1474 roku, w ramach województwa lubelskiego, gdzie stanowiła odrębny powiat. Łuków stanowił również siedzibę starostwa grodowego, obok Lublina.
W dokumencie biskupa Jastrzębca z 1418 roku, oprócz miasta Łukowa wymienia się 34 wsie: Jatrzębie, Łupiny, Radomyśł, Ławki, Dębowica, Nurzyna, Karwów, Wierzejki, Opacza, Mościska, Zarzecze, Białka, Stoczek, Sobole, Dminin, Domanin, Gołąbki, Jeziory, Szczygły, Świdry, Sochacz, Czerśl, Krasusze, Strzyżew, Trzebieszów, Łazy, Kąkolewnica, Turów, Biała, Krasew, Ulan, Domaszewnica, Sieńciaszka, Rozwadów. Miejscowości te wchodziły w skład parafii łukowskiej.
Następny dokument z roku 1737 wymienia następne wsie: Bystrzyca, Wola Bystrzycka, Chordzieżka, Czarna, Ruda, Serokomla, Wola Janowa, Zakepie, a w Liber Beneficjorum Długosza w tym samym czasie występuje: miasto Tuchowicz, Radoryż Wielki, Jeleniec, Jeleniecka Wola, Sarnów, Wola Sarnowska. Mało wiemy o miejscowościach położonych w pólnocno-wscodniej części Ziemi Łukowskiej. Dokumenty z lat 1430, 1435 i 1448 wymieniają tylko 7 miejscowości: Zbuczyn, Pruszyn, Rudki, Wyczółki, Siedlce, Golice i Krzesk.

Parafie ziemi łukowskiej:
Łuków, Przemienienia Pańskiego (od XI/XII w.?), 1254-1257 stolica biskupstwa.
– Domanice – kościół filialny z wydzielonym okręgiem, od 1747 samodzielna parafia (księgi metrykalne i kronika parafialna od 1769)
Tuchowicz, św. Marii Magdaleny (przed 1350-1351), +Nikodem_ok
Zbuczyn, św. Stanisława BM i Aniołów Stróżów (1418 – erekcja powtórna), obecnie dekanat
Pruszyn (1430), obecnie dekanat zbuczyński
Trzebieszów, Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników (1430),
– Kąkolewnica – kościół filialny od XVIII w.
Ulan, św. Małgorzaty (ok. 1440),
Serokomla (1444–1445),
Kozirynek (Radzyń, 1456),
Siedlce (1532),
Radoryż (1588),
Stanin, Trójcy Świętej (1599),
Adamów (), –
Wojcieszków (), –

Inne parafie obejmujące teren ziemi łukowskiej:
Kock (przed 1327 r.).
Wilczyska (przed 1325–1328) i Wojcieszków.

Lotnisko Bydgoszcz

Były trzy? Fordon – Biedaszkowo – Bielawy
To na Bielawach mieściło się na terenach Wyścigów Konnych (obecnie działki przy ul. Inwalidów).

Bromberg. Rennbahn Bleichfelder Platz. Grasebene mit größerer Mulde; feste Umzäunung nur teilweise, sonst Bahndamm und Wald.

Źródło: Autotechnische Bibliothek, Heinz Erblich, Fliegerschule. Was muß ich wissen, wenn ich Flieger werden will. Ein Lehr- und Handbuch für den Flugschüler, Berlin, Richard Carl Schmidt & Co. 1915

Upominek zecerom od korektora

PANOWIE TOWARZYSZE SZTUKI DRUKARSKIEJ!
Wobec panującego w ortografii polskiej nieładu, wobec gorszącej i wyuzdanej autorów samowoli, wyłamującej się zpod wszelkich prawideł, — położenie zecera jest najtrudniejsze i najkłopotliwsze. Zecer nie ma prawa zaprotestować przeciw najwidoczniejszemu nadużyciu, nie ma prawa nie uznać najdziwaczniejszego wybryku, najgłupszej zachcianki autora. Continue reading

Bydgoscy zecerzy (1929)

zecerzy
Bielicki Feliks (Nowy Rynek 10)
Buczkowski Mieczysław (Podolska 20)
Caspari Juliusz (Świętojańska 5) zecer faktor
Depka Adolf (Szczecińska 11)
Dzięcielak Jan (Świecka 4)
Fagas Jan (Różana 12)
Franz Oskar (Warszawska 21)
Goga Jan (Mazowiecka 43)
Gohlke Walter (Warszawska 19)
Gożewicz Franciszek (Promenada 28)
Górski Franciszek (Długosza 16)
Grzegołowski Jan (Długa 29)
Gustowski Antoni (Gdańska 130)
Gwiazdowski Władysław (Czartoryskiego 5)
Hartwig Willi (Libelta 10)
Janowski Czesław (Racławicka 4)
Karaś Stefan (Mazowiecka 37)
Knasikowski Wincenty (Gdańska 71a)
Kozłowski Paweł (Św. Trójcy 6b)
Krasucki Wacław (Długa 35)
Kurcz Kazimierz (Dworcaowa 53)
Küchnell Maksymilian (Racławicka 5)
Majtkowski Roman (Toruńska 3)
Małek Wacław (Jackowskiego 13)
Organ Stefan (Chełmińska 19a)
Piechocki Jan (Kujawska 24)
Przybylski Jan (Babia Wieś 3d)
Rohde Robert (Szczecińska 11)
Schmechel Paweł (Pomorska 49-50)
Tomaszewski Stanisław (Dąbrowskiego 11)
Twardowski Feliks (A. Grottgera 1-2)
Wierzchucki Franciszek (Jackowskiego 18)
Wiese Richard (Sienkiewicza 30)
Wiśniewski Franciszek (Błonia 23)
Zendel Adolf (Krakowska 18)

Adam ? (Siemiradzkiego 10) zecer, —
Cholewczyński ? (Warmińskiego 17) zecer, —
Kuraszkiewicz Wincenty (Kujawska 75) zecer, drukarz
Ratajczak Tomasz (Skorupki 13) zecer, drukarz
Stanik Stanisław (Skorupki 100) zecer, drukarz

składacze
Bilski Bronisław (Chocimska 7) składacz, zecer
Grochocki Bronisław (Nakielska 114) składacz maszynowy,drukarz
Górewicz Franciszek (Promenada 28) -?-, składacz (zob. Gożewicz, zecer)
Jałoszyński Wincenty (Grunwaldzka 40) -?-, składacz
Strehl [Strehlau] Ernest (Leszczyńskiego 35a)
Skórczewski Stanisław (Chłopickiego 2)
Szatlach Konrad (Spokojna 7) -?-, składacz
Walenczykowski Maksymilian (Racławicka 5)
Wieczorek Feliks (Skorupki 108) zecer, składacz
Witt Otto (Ogrodowa 8)

Chrapkowski (korektor, Czartoryskiego 5)