Bój pod Żywotowem

Gdzie się to działo:
https://goo.gl/maps/2z1JhNSw9uS2

Mapa 300k (1931):
http://www.mapywig.org/m/WIG_maps/series/300K/89_BERDYCZOW_1931_2.jpg

Mapa 200k (1940, ale na podkładzie pierwszowojennej):
http://www.mapywig.org/m/German_maps/series/200K_GvM/GvM@200K@47_49@Braclaw@MGI,BAfEuVW.@1940@univparis8id26619.jpg

Mapa 84k:
http://igrek.amzp.pl/mapindex.php?cat=R084&mark=29.35,49.2667&ext=mark
http://www.mapywig.org/m/Russian_and_Soviet_maps/series/084K/XXXIV-27_V.1915.jpg
http://www.mapywig.org/m/Russian_and_Soviet_maps/series/084K/XXXIV-28_(TETIEV)_I.1930.jpg

Terminy świąt pułkowych

13. Zmiany terminów świąt pułkowych.
8238/Wyszk. Wobec powtarzających się stale wypadków przenoszenia dat świąt pułkowych przez poszczególne pułki bez uprzedniego zawiadomienia o tem Gabinetu Ministra zarządzam, aby oddziały meldowały o wszelkich zmianach dotyczących obchodów świąt pułkowych najmniej 3 tygodnie przed ustaloną rozkazem Pana Ministra właściwą datą zainteresowanego oddziału.

Dziennik Rozkazów Dowództwa Okręgu korpusu Nr 8, 1929, R. 11, nr 24

Tor ślizgowy w Kowlu

Otwarcie toru ślizgowego 50 p. p.
Niedawno utworzony nasz klub przystąpił w ub. roku do urządzenia toru ślizgowego. Było to ciężkie zadanie i trzeba było pracować z zaparciem siebie, w warunkach trudnych i przy skąpych środkach. Jednak z hasłem „w jedności siła” dokonaliśmy dzieła i już w dniu 14.I b. r. ślizgawkę można było oddać do użytku członków klubu.
Continue reading

64 pułk piechoty

64. Grudziądzki Pułk Piechoty
W Inowrocławiu dnia 17 sierpnia 1919 roku powstał 64. grudziądzki pułk piechoty. Kadrą Pułku stała się, wydzielona przez 65. pułk piechoty „kompania obornicka”, mająca już poza sobą piękne tradycje bojowe z powstania wielkopolskiego. W początku października 1919 roku został całkowicie zorganizowany I batalion, a w listopadzie tegoż roku – II batalion. W lutym 1920 roku sformowano batalion IV. Jako III batalion wszedł w tym samym czasie do Pułku okryty sławą bojową i trudem dalekiej tułaczki „Oddział Murmański”. Continue reading

75 pułk piechoty

75. Pułk Piechoty
Zawiązkiem 75. pułku piechoty był batalion strzelców nr 7. utworzony w obszarze Częstochowy w lutym 1919 roku. W skład szli ochotnicy – Górnoślązacy, których prześladowania niemieckie, a zwłaszcza działalność antypolska tak zwanego „Grenzschutzu” zmusiła do opuszczenia rodzinnej ziemi. Continue reading

74 pułk piechoty

74. Górnośląski Pułk Piechoty
Na wiosnę 1919 roku drobne oddziały Straży Ludowej w Wielkopolsce przekształcono w bataliony obrony krajowej. II batalion obrony krajowej powstał w powiecie Poznań-zachód. III — w Krotoszynie, a IV – w powiecie Poznań-wschód. Bataliony te, po zorganizowaniu odchodziły na pogranicze polsko-niemieckie, luzując pułki wielkopolskie, które odjeżdżały na front północno-wschodni. W dniu 2 października 1919 roku wymienione trzy bataliony złączono w jeden pułk piechoty, który otrzymał nazwę „1. Pułku Obrony Krajowej”. Continue reading

73 pułk piechoty

W końcu grudnia 1918 roku wybuchło powstanie w Wielkopolsce. W większych osiedlach na prowincji formowały się samorzutnie oddziały wojskowe przystępując od razu do walki z Niemcami. W ten sposób powstał cały szereg kompanij, o nazwach miast, względnie okolic, z których pochodziły. W lutym 1919 roku kompanie te zostały ściągnięte z linii frontu, otrzymując jednocześnie nazwę „Kompanij garnizonowych”. Continue reading

61 pułk piechoty

61. Pułk Piechoty
61 pułk przemianowano w dniu 7 stycznia 1920 roku z 7. pułku strzelców wielkopolskich. Powstał on 15 marca 1919 roku na froncie wielkopolskim, pomiędzy Wronkami, a Kanałem Obry, z pułku zapasowego „Grupy Zachodniej”, który stworzono w dniu 6 lutego 1919 roku, z zorganizowanych w styczniu tegoż roku: II batalionu garnizonu Poznań i kilku kompanij tejże grupy. Kompanie pochodziły z wielkopolskich drużyn powstańczych, wywodzących się z zachodniego pogranicza byłego Księstwa Poznańskiego: pniewskiej, istniejącej już od listopada 1918 roku, oraz bukowskiej, dusznickiej i lwóweckiej, wystawionych z końcem grudnia 1918 roku. Jak również z drużyn miejscowości okolicznych. Continue reading

69 pułk piechoty

69. Pułk Piechoty
69 pułk piechoty przemianowano w dniu 5 lutego 1920 roku z 11. pułku strzelców wielkopolskich. Pułk ten powstał dnia 23 lutego 1919 roku z wielkopolskich oddziałów powstańczych: batalionów śremskiego, jarocińskiego, koźmińskiego i 1. pułku piechoty z powiatu rawickiego. Oddziały te wywodziły się z „kompanij bezpieczeństwa”, formowanych przez Polaków od 11 listopada 1918 roku. Continue reading