59 pułk piechoty

59. Pułk Piechoty Wielkopolskiej
59 pułk piechoty wielkopolskiej przemianowano w dniu 17 stycznia 1920 roku z 5. pułku strzelców wielkopolskich, ten zaś powstał 8 lutego 1919 roku z 1. pułku grenadierów kujawskich, do którego wcielono uprzednio 2. pułk grenadierów kujawskich i batalion nadgoplański. Formacje te stworzono 7 stycznia 1919 roku w Inowrocławiu z wielkopolskich oddziałów powstańczych, zorganizowanych na przełomie grudnia 1918 roku i stycznia 1919 roku w Gnieźnie, Inowrocławiu, Kruszwicy, Strzelnie, Trzemesznie i miejscowościach okolicznych. Continue reading

66 pułk piechoty

66. Kaszubski Pułk Piechoty imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego
66 kaszubski pułk piechoty imienia Marszalka Józefa Piłsudskiego powstał w pierwszej połowie października 1919 roku w Poznaniu. Kadrę wydzieliły pułki toruński i grudziądzki. Wszystkie wymienione oddziały wchodziły w skład formującej się w tym czasie pomorskiej dywizji strzelców. Continue reading

57 pułk piechoty

57. Pułk Piechoty imienia Karola II Króla Rumunii
57 pułk piechoty wielkopolskiej otrzymał dnia 28 czerwca 1937 roku szefostwo Króla Rumunii. Rodowód tego Pułku jest następujący: Dnia 14 lutego 1919 roku przystąpiono w Biedrusku pod Poznaniem do formowania 3. pułku strzelców wielkopolskich, przy czym zawiązkiem Pułku był oddział żołnierzy wydzielony z 1. pułku strzelców wielkopolskich składający się z powstańców. Continue reading

56 pułk piechoty

56. Pułk Piechoty Wielkopolskiej
56 pułk piechoty wielkopolskiej powstał w następujący sposób: Powstałe samorzutnie wielkopolskie oddziały powstańcze w Grodzisku. Kościanie, Wolsztynie oraz innych miejscowościach zachodniej Wielkopolski, zorganizowawszy się w kompanie, tworzą w dniu 18 stycznia 1919 roku „Grupę Zachodnią”. W marcu 1919 roku z dwunastu kompanij „Grupy Zachodniej” znajdujących się na froncie wielkopolskim, na odcinku Włoszakowice—Wronki, sformowano 2. pułk strzelców wielkopolskich, który w dniu 7 stycznia 1920 roku został przemianowany na 56. pułk piechoty wielkopolskiej. Continue reading

63 pułk piechoty

63. Toruński Pułk Piechoty
Dnia 30 maja 1919 roku powstał w Poznaniu 63. toruński pułk piechoty. Zawiązkiem Pułku była pierwsza kompania zachodnio-pruska, sformowana uprzednio w Inowrocławiu. Kompania ta po stoczeniu potyczki pod Tarkowem, została przydzielona czasowo do 5. pułku strzelców wielkopolskich, przy którym istniał Jednocześnie punkt zborny dla ochotników z Pomorza. Continue reading

68 pułk piechoty

68. Pułk Piechoty
68 pułk piechoty początkowo nosił miano 10. pułku strzelców wielkopolskich. Pułk ten powstał w połowie marca 1919 roku z 1. pułku rezerwowego strzelców wielkopolskich, który sformowano z wielkopolskich oddziałów powstańczych: 2. pułku poznańskiego imienia Dąbrowskiego oraz oddziałów Straży Ludowej podporucznika Andrzeja Kopy, utworzonych w Poznaniu i okolicy w pierwszych dniach stycznia 1919 roku. Continue reading

70 pułk piechoty

70. Pułk Piechoty (12. Pułk Strzelców Wielkopolskich)
70 pułk piechoty (12. pułk strzelców wielkopolskich) otrzymał swą nazwę w jej dzisiejszym brzmieniu w dniu 10 lutego 1920 roku. W ten sposób została utrzymana tradycja Pułku, który wywodzi się organizacyjnie z ochotniczych oddziałów wojskowych formowanych w Wielkopolsce na przełomie 1918 i 1919 roku. Zawiązkiem 70. pułku piechoty był batalion „Ostrowski” utworzony w dniu 12 listopada 1918 roku w Ostrowie Poznańskim z żołnierzy narodowości polskiej służących w stacjonowanym tam 155. pułku piechoty armii niemieckiej. Continue reading

55 pułk piechoty

55. Poznański Pułk Piechoty
55 poznański pułk piechoty powstał z 1. pułku strzelców wielkopolskich. Pułk ten został sformowany dnia 19 stycznia 1919 roku w Poznaniu z tworzących się tam i walczących od 27 grudnia 1918 roku wielkopolskich oddziałów powstańczych. Continue reading

62 pułk piechoty

62. Pułk Piechoty
62 pułk piechoty przemianowano w dniu 7 stycznia 1920 roku z 8. pułku strzelców wielkopolskich, zorganizowanego na froncie wielkopolskim w okresie od marca do czerwca 1919 roku z batalionów: pleszewskiego, środzkiego i żołnierzy batalionu zapasowego 12. pułku strzelców wielkopolskich. Batalion pleszewski zapoczątkowany jedną kompanią już 10 listopada 1918 roku i środzki sformowały się pod koniec grudnia 1918 roku z wielkopolskich kompanij powstańczych wywodzących się z Pleszewa, Środy, a także z innych miejscowości, położonych na wschód i południowy wschód od Poznania. Natomiast oddziały 12. pułku strzelców wielkopolskich pochodziły głównie z okolic Jarocina i Krotoszyna. Continue reading

65 pułk piechoty

65. Starogardzki Pułk Piechoty
W ramach kadr formowanych dla dywizji strzelców pomorskich, powstał w październiku 1919 roku w miasteczku Pakość koto Torunia zawiązek 65. starogardzkiego pułku piechoty. W pierwszej połowie stycznia 1920 roku w nowym miejscu postoju Pułku w Mogilnie został zorganizowany I batalion. Po objęciu Pomorza wcielono do Pułku, jako batalion II, samodzielny batalion straży ludowej z Gniewa. Równocześnie organizował się w Tucholi III batalion. Dnia 5 marca J920 roku Pułk stojąc podówczas w Starogardzie, otrzymał swoją dzisiejszą nazwę – 65. starogardzki pułk piechoty. Continue reading

58 pułk piechoty

58. Pułk Piechoty
58 pułk piechoty przemianowano w dniu 7 stycznia 1920 roku z 4. pułku strzelców wielkopolskich, który powstał w ciągu kwietnia 1919 roku w Gnieźnie. Był on sformowany z trzech wielkopolskich batalionów powstańczych, zorganizowanych na przełomie grudnia 1918 i stycznia 1919 roku w Budzyniu, Gnieźnie, Rogoźnie, Szubinie, Wągrowcu i Wrześni oraz jednej kompanii poznańskiej. Continue reading

60 pułk piechoty

60. Pułk Piechoty Wielkopolskiej
60 pułk piechoty wielopolskiej swą dzisiejszą nazwę otrzymał w dniu 7 stycznia 1920 roku. Do tego czasu występował on, jako 6. pułk strzelców wielkopolskich. Dzieje tego Pułku były następujące: W pierwszych dniach stycznia 1919 roku powstają w miastach i osiedlach ziemi poznańskiej oddziały powstańcze, które wkrótce zorganizowały się w kompanie. W połowie stycznia 1919 roku z kompanij w Kościanie, Gostynie, Śremie, Śmiglu i innych znajdujących się w pobliżu, utworzono południowo-zachodnią grupę frontu wielkopolskiego, która otrzymuje nazwę „Grupa Leszno”. Continue reading

67 pułk piechoty

67. Pułk Piechoty
Swą dzisiejszą nazwę otrzymał 67. pułk piechoty w dniu 9 lutego 1920 roku. Poprzednio występował on pod nazwa 9. pułku strzelców wielkopolskich. Dzieje tego Pułku są następujące. Powstanie Wielkopolskie, które wybuchło w dniu 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu, i rozszerzyło się momentalnie na prowincję. W miasteczkach, wsiach i osiedlach tworzą się samorzutnie oddziały powstańcze, które wkrótce przemianowano na kompanie. W dniu 27 kwietnia 1919 roku z kompanij poznańskich, czarnkowskich, kcyńskiej, pakoskiej, wrzesińskiej, trzemeszyńskiej i innych sformowano 9. pułk strzelców wielkopolskich. Continue reading

Święto 50 pułku piechoty

2_f_copy26 Dzisiaj jest 11 maja – dzień święta pułkowego wyznaczonego na pamiątkę powrotu 8 Pułku Strzelców Polskich (Armia gen. Hallera) do Ojczyzny. Tego dnia w 1919 r. eszelony Pułku przekroczyły granicę niemiecko-polską.
W 1929 r. odsłonięto na dziedzińcu koszarowym pomnik z inskrypcją umieszczoną na tablicy „Bohaterom 50-go Pułku Piechoty Strzelców Kresowych Poległym w Walce za Ojczyznę”.
Wieczorem dnia poprzedniego odbywały się uroczyste capstrzyki z odczytywaniem apelu poległych. W wojnie polsko-bolszewickiej poległo ponad 600 żołnierzy (być może nawet dwa razy więcej). W drugiej wojnie światowej liczba poległych, zamordowanych, zmarłych w niewoli i na zsyłce może być jeszcze wyższa.
Cześć ich pamięci!

Zdjęcie z drugiej połowy lat 30.